Antikorupcijski program

Korupcija predstavlja društveno neprihvatljivu pojavu koja izravno ugrožava ljudska prava, razara moral te ugrožava stabilnost i gospodarski napredak države. Preventivno antikorupcijsko djelovanje zahtijeva, prije svega, detekciju slabosti u organizacijskoj strukturi i rada institucija te manjkavosti regulatornog okvira u svim područjima njihova djelovanja. Primjena preventivnog antikorupcijskog mehanizma implicira prije svega organizaciju sustava u skladu s načelima dobrog upravljanja koji podrazumijevaju odgovornost, učinkovitost, transparentnost, otvorenost, participativnost, responzivnost i pravičnost institucija.

Vlade Republike Hrvatske od 26. studenog 2009., donijela je Antikorupcijski program za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje 2010. – 2012, a Dalma d.d. izradila je i usvojila Akcijski plan za provedbu antikorupcijskog programa za razdoblje 2010. – 2012 , te ga je provodila u skladu s izrađenim operativnim planom.

Svjesna nužnosti kontinuirane borbe protiv korupcije, ali i navedenih principa njenog sprječavanja Republika Hrvatska je usvojila novu strukturno i metodološki proaktivno usmjerenu Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine ("Narodne novine", broj 26/2015). Dok je prethodna Strategija bila usmjerena na izgradnju institucionalnog i zakonskog okvira, uspostavu koordiniranih međuresornih radnih procesa te na suzbijanje i procesuiranje korupcije, nova Strategija je fokusirana prvenstveno na prevenciju korupcije kroz detekciju korupcijskih rizika i uklanjanje preostalih zakonodavnih i institucionalnih nedostataka.

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 10. svibnja 2019., donijela Odluku o donošenju Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje 2019.-2020. ("Narodne novine", br. 48/2019)

Slijedom te Odluke direktor društva Dalma d.d. dana 02.12.2019.god., godine donosi Odluku o akcijskom planu za provedbu antikorupcijskog programa za razdoblje 2019.-2020.godine, te također Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje od 2019. do 2020

CILJ 1. Povećanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu

Mjera 1.1. Intenziviranje unutarnjih i vanjskih nadzora.

Smjernica 1.1.1.

Financijska izvješća

Smjernica 1.1.2.

Vlasnička struktura

Mjera 1.3. Jačanje mehanizama sprječavanja sukoba interesa


CILJ 2. Jačanje antikoruptivnih mehanizama

Mjera 2.1. Jačanje integriteta zaposlenika i upravljačkih struktura

Mjera 2.2. Jačanje transparentnosti trgovačkih društava

Mjera 2.3. Zaštita osoba koje prijavljuju nezakonitosti i nepravilnosti